A. Emre Cengiz

Category : no 8
rastlantı monitörü

“gözlem yapmadığınızda evrende gerçeklikten bahsetmenin 
hiçbir anlamı yoktur.” niels bohr

raspberry pi bir yaratımda doğaç 
sabuklamaları ifade eden sans / karg olup
birim tohumlama tefekkür eden karanlık 
indisiyle jouissance    büyüyor bak şimdi içinde
beynelmilel bir ihtimal / o da mı ölmek için
zamanlar sanrısı deha / şöyle mi diyelim
: ilkelben.py. airbnb. tek odalı ama gelecek çift 
aşamalı şifreyle tam korumalı!

doğrulama kodu gönder > textbox aktif > kod 
doğru mu? evet > diğer kodu gönder > doğru 
mu yine? >bilmem… > oddouru u: hata 
algılandı ve sistem kendini kapattı

uyku dendi buna kolları vardı arınırdık 
koridorlarında seçerdik dizinleri anlamsal 
boşlukları   inan ben de arzuluyorum robotik 
yanımı / bir çığlık gibi havada kalıyorum donup.
bu yalnızlık kalabalık kendime yine atomlar
yeni altları açıklanamaz zincir olay kWh 
cinsinden tüketilen tüm enerjinin yerbilim 
sabitiyle evet o katmanlı yapı o bel oylumları
işte sıkılan dişler günde 10 saat versus doğum
milyon tanecik eşleşimi bilinçten sıyrılan id,
benherşey-im diyor yiyor ikizini 
neşeyle tini / kaskatı güneş dirimleniyor

topluyorum kuruyan çamaşırları
gözlem yoluyla çıkarsıyorum
gerçeklik yüklenirken bir sorunla karşılaştı!


121221


@