#nalankurunc

Nalan Kurunç

cyborg visions earthbound* 1. adlandırılan bağlılığın ürettiği her bir karışıklığı taşımak, dünyaya alışma biçimimizin ihmal edemeyeceğimiz belirli bir açıklığına yaslar…

@