襤癟-Kay覺t.
Karantina g羹nlerinde r羹yalar覺n s覺kl覺覺 ve younluu art覺yormu. Bunu evde ge癟en zamanda uyku ve ger癟ek aras覺ndaki perdenin incelmesine bal覺yor baz覺lar覺. D覺d羹nyayla balant覺 azal覺rken, 'ger癟eklik' hissi a覺n覺yor, saatler ve hatta g羹nler birbirine kar覺覺yor. Uykuda ve r羹yada olduu gibi.

San覺r覺m Jung'du, ilk insanlar denilen varl覺klarla aa覺 yukar覺 ayn覺 r羹yalar覺 g繹r羹yoruz diyen. D羹nya kar覺s覺nda duyulan benzer temel varolusal kayg覺lar benzer r羹yalar覺 besliyor. Salg覺n denileney de herhalde en arkaik hisleri tetikliyor. Bir kabile varm覺, her sabah ilk ibir 癟ember yap覺p birbirilerine r羹yalar覺n覺 anlat覺rlarm覺. Modern hayat b繹yle bir rit羹ele izin vermedii i癟in belki de r羹yalar 癟ok kayda ge癟miyor, psikanalize gitmiyorsan覺z tabii. Simdi salg覺n g羹nlerinde modern hayat refleksleri ve hareketlilii azalm覺ken, r羹yalara daha 癟ok bakabiliriz. Bu da birey.

G繹rd羹羹m iki r羹yay覺 bug羹nlerin bir i癟-kayd覺 olarak buraya b覺rak覺yorum.

I.

Bir akam羹st羹 uykusu, sokaa 癟覺kma yasa覺n覺n olduu bir cumartesi akam羹st羹, Edip Cansever(Ruhi Bey)okurken aniden bast覺ran bir uykunun yol a癟t覺覺 uykunun r羹yas覺:

Bir odada, eski otel odas覺 gibi olan ama yine de benim olan bir odada yan覺mda biri var, herhalde X, ne yapaca覺m覺z覺 bilmeden bulumugibi birazak覺n覺z, ben biraz uykulu gibiyim, kap覺 癟al覺yor, biri lo覺覺k alt覺nda kafas覺n覺 i癟eri uzat覺yor(Ruhi Beyde bahsi ge癟en lo覺覺kl覺 otel b繹yle s覺zm覺r羹yaya, herhalde)benim ben diyor, m羹thibir rahatl覺k ve doall覺kla.

Sonra, bir s覺k覺y繹netim gecesi(Saramagodan geliyor herhalde bu aralar okuduum G繹rmekten)biriyle karanl覺k bir sokakta i癟ki i癟mek 羹zere gizlice ilerliyoruz, san覺r覺m i癟mek de yasak. Sokaklar tabii ki bo, insan salg覺n g羹nlerinde niye i癟er, niye serserilie meyilli olur, kendini neden tehlikeye atmak ister, libido ve sarholua neler olur diye konuurken, yan覺m覺zda eski beyaz bir Renault(ama bu arkas覺 olan Renaultlardan, o Jitem arabalar覺ndan deil)yana覺yor, belli bizi g繹z alt覺na alacaklar, 癟ok da belli etmeden ad覺mlar覺m覺z覺 h覺zland覺r覺yoruz, sonra kendimizi askeriye gibi bir yerde buluyoruz, askeriyenin o uursuz ve 覺ss覺z hali i癟inde bir komutan bir binba覺n覺n i癟 savagibi birey ilan ettiini s繹yl羹yor, krize kar覺 癟繹z羹mm羹gibi. Birileri onu alk覺l覺yor.襤癟 sava覺 alk覺l覺yor. S覺k覺y繹netim g羹nlerinde i癟 savailan覺 insanlar覺 var k覺l覺yor, gibi bir tuhafl覺k.

G羹nd羹z neredeyse kendi ayak seslerimi duyarak, bosokaklardan ge癟erek eczaneye gitmive d覺ardaki, sokaa 癟覺kma yasa覺ndaki o mutlak askeri sessizlii, yani devlet sessizliini askeriyedeki baz覺 akam羹stlerinin o i癟 s覺k覺c覺 ve dehet verici, 癟aresiz sessizliine benzetmitim. Bir bungunluk, 繹lg羹nl羹k, hayats覺zl覺k, devlet sessizlii, 癟aresizliin sessizlii. Bu sessizlik i癟inde yaprak h覺覺rt覺lar覺 ya da tek t羹k duyulan hayvan sesleri de bir doaya 癟ar覺 deil, tekinsiz bir ses bulutu gibi oluyor. Sanki herey kara bir bulut alt覺nda ama her nas覺lsa g羹nd羹z 覺覺覺nda, biraz da puslu bir 覺覺k alt覺nda cereyan ediyor. Uursuz bireylerin olduu ya da olaca覺 hissi. Tarih-繹ncesi k繹peklerin havlamas覺 gibi.

II.

Uzun zamand覺r bir karabasana yakalanmam覺t覺m. R羹yam覺n k繹t羹 bir r羹ya olduunu anl覺yor, oradan 癟覺kmaya 癟al覺覺yorum. R羹ya alan覺ndan. ncesi g羹zeldi. Yaln覺z uyumaktan korkarak uyumutum. Sonra belli belirsiz yan覺ma X geldi. Ona sar覺ld覺m. Yaln覺z uyumamak ne g羹zel diye. O da bireyler s繹yledi bana. Sonra bunun bir r羹ya olduunu ve yatakta yaln覺z olduumu, X'in hologram gibi birey olduunu hissetmeye ve g繹rmeye balad覺m. Sonra X yavayavatitreerek silindi ve yatakta yaln覺z kald覺m, korku i癟inde. Sonra da o korku alan覺ndan 癟覺kmaya 癟al覺t覺m. Fiziksel olarak yataktan 癟覺kmaya 癟al覺arak. Ben bu k繹t羹 r羹yan覺n i癟inde s覺k覺m覺ken, d覺ar覺dan k繹t羹 sesler geliyordu. Birileri ya da biri sokakta kedileri 繹ld羹r羹yor, bunu da herkese ba覺rarak anlat覺yordu. Hem yataktan kalkmal覺y覺m hem de gidip duruma m羹dahale etmeliyim diye d羹羹nerek, boulur gibi yataktan kalkmaya 癟al覺t覺m ve karabasan geldi.

Kalkamad覺m. Sesim de 癟覺kmad覺. Sonra ayaa kalkmay覺 baard覺m ama bu sefer 覺覺覺 a癟amad覺m. Yata覺n ayakucunda, duvardaki d羹melerin hepsine panik i癟inde bast覺m. Korku filmlerinde olduu gibi onlarca 癟al覺mayan d羹me. Israrl覺 ve 癟aresiz hareketler. Hay覺r, 覺覺k yok. Olmuyor, ger癟ek hayata geri d繹nemiyorum ya da d羹meler bozuk. Sonra alacakaranl覺kta gidip perdeyi a癟may覺 d羹羹nd羹m. Perdeyi aralad覺m zar zor, d覺arda kar ya覺yor. Halbuki aylardan Nisan, bunu biliyorum. Kendi odamda deil, 羹st katlarda otel odas覺 gibi bireydeyim,ehir manzaras覺 var. Sonra nefessiz kal覺yorum. Y羹z羹mdeki maskeyi, Corona maskesini 癟覺karmaya 癟al覺覺yorum olmuyor. S覺k覺ca surat覺ma yap覺m覺. O anda bunun bir film sahnesi olarak Y'ye anlatmay覺 d羹羹n羹yorum.襤te b繹yle bir film 癟ekelim seninle, bug羹nlere dair diye.

Derken nefes alma 癟abas覺n覺 da b覺rak覺p yataa geri d繹n羹yorum. R羹yadan uyanmak i癟in 繹nce yataa d繹nmem gerekiyormugibi. Ve g繹rd羹羹m bu ikinci r羹yadan uyanmaya 癟al覺覺yorum. Yata覺 iyice yokluyorum, yast覺覺 yorgan覺, baucumdaki komodini, nerede olduumu anlamak i癟in. Eyalara tutunup kendimi yataktan 癟覺karmaya 癟al覺覺yorum. Eyalar d覺d羹nyan覺n varl覺覺n覺n garantisi. Sonra ger癟ek oda g繹r羹nt羹s羹 zihnimde belirmeye bal覺yor ve oradan ani hamlelerle 癟覺kmaya 癟al覺覺yorum. Bulabildiim eyaya s覺k覺ca tutunuyorum. Eya beni bu r羹ya alan覺ndan 癟覺karacak. Ve nihayet 癟覺k覺yorum o alandan.

G繹zlerimi odada gezdiriyorum, bu da m覺 r羹yan覺n devam覺 diye. R羹ya i癟inde r羹ya, k繹t羹 girdap. Odada hafif bir 覺覺k var, sabah olmak 羹zere ve perde kapal覺. Gidip perdeyi a癟sam kar yad覺覺n覺 g繹rmekten korkuyorum. Bir s羹re sonra sakinleince, nefes de almaya balay覺nca, yani nefesimi fiziksel olarak hissedebilince kurtulduumu anl覺yorum ama bir s羹re korku i癟inde yatakta kal覺yorum. Korkuyu beklerken, adl覺 hikaye. Kapanma korkusu, evin bal覺 ba覺na bir varl覺a d繹n羹羹p insan覺 yutaca覺, varl覺覺n覺 anlams覺zlat覺raca覺 korkusu. Mala noche.


ps: Goya'n覺n o mehur tablo-c羹mlesi: akl覺n uykusu canavarlar yarat覺r. Akl覺n uyan覺kl覺覺nda bile bir g繹r羹nmez canavar varken, uykuda neler olmaz.

@