Lal Hitay
PERMÜTASYON/KOMBİNASYON 
-6- 
BEN/LİK
“Bana Narsisizmden bahsediyor, ben de ona diyorum ki söz konusu olan hayatımdır. Ben’in öğretisinden değil, etin öğretisindenim, et sözcüğünün duyarlı anlamında. Bütün şeyler etimin sarstıkları noktaya kadar, daha ötesinde değil. Doğrudan etime konuşmayan hiçbir şey beni ilgilendirmiyor, bana dokunmuyor. Ve şu an o bana Kendi’sinden bahsediyor. Ben ona diyorum ki, Ben ve Kendisi karıştırılmaması gereken iki farklı terimdir, tam da etin dengesini umursamayan iki terim.” (1)
(2)
“Görünen o ki şeyler çürüyor. Isı, kötü koku, sıvılaşma; tüm duyularımız bu gerçeğe tanıklık ediyor. Fakat bu yalnızca yanılsama. Duyusal kanıt düzeyinin altında, çürüme bir tür yeniden oluşma sürecidir. Kompost (kom+post) maddenin var olduğunu olumlar ve tekrar olumlar. İlk olumlama, bakteri, mantar ve böcekler de dahil olmak üzere mikroorganizmaların, oksijen bakımından zengin havanın ve organik kalıntıların kompost yaratma yönündeki ortak faaliyetini içerir. İkinci olumlama ise sessiz ve kademeli bir biçimde yeni oluşumlar için zemin yaratmaktır; geleceği sürdüren geçmiş, başkalaşarak geleceğe dönüşür.” (3)
“Gelecek her zaman geçmişten bir şeyler taşır.” (4)
“…Dedemin hafızasındaki şekil tamamen yok oldu.
Yerini geniş ve renkli vuruşlardan 
oluşmuş genel bir soyutlama aldı. Eleştirmenler

dedemin abartılı karın kısmının ve işe yaramaz bacaklarının
bir tüketim toplumu eleştirisi oluşturduğu,
vücudunun istem dışı hareketleri benimsemesinin
önceki gerçekçi görüşlerini reddetmesinin,
	   bir işaret olduğu konusunda hemfikir…” (5) 
“…
Zeka her şeyi kaybetti,
müzik her şeyi kurtardı,
resim her şeyi aydınlattı,
heykel her şeyi yerine oturttu.” (7)
“Ovidius’un öykülerinden biri olan heykeltıraş Pygmalion’u okudu bana. Sanatçı kendi yaptığı heykele aşık oluyor. Kendi yaratısına o kadar tutkun ki, canlı kadınlara dönüp bakmıyor bile. Tanrıça Athena'ya yalvarıyor, kaidenin üstünde duran cansız form kadar güzel bir canlı sevgili istiyor. O gece yarattığı genci dudaklarından öpüyor ve… olanlara inanamıyor, genç ona karşılık veriyor. Soğuk taş ısınıyor. 
Hikayenin devamı da var: Tanrıça’nın dostane girişimleri sonucunda canlanan genç yine onun sayesinde kadına dönüşüyor: yani çifte bir dönüşüm oluyor cansızdan canlıya, erkekten dişiye. Pygmalion o kızla evleniyor.”(8) 
“Ben de kendimde sandığımdan başkayım. Bunu bilmek başlı başına bağışlamadır.” (9)
“Var olduğumuza inanmazsak, o zaman her şey mümkündür. ‘Her şey’den duygulanırız, ‘var olmaktan’ korkarız. ‘Her şey’le alakamız olursa o zaman Tanrı’ya benzediğimizi sanırız. Yani böylece Tanrı’nın çocukları oluruz. O zaman ‘her şey’ bize Tanrı’nın bizi kendi suretinde yarattığını gösterir. Lakin her şeyin mümkün olması iyi değildir. Abim böyle dua ediyor. Sözsüz duadır sahici olan. Söz insanı yere çeker. Söz insanın. Abimin.” (10) 
“… 
Ama cümle, karakteri icabı
hep bir haklılık ileri sürer. 

Haklılıktan vazgeçmek için
belki iki yüzyılı görmüş
geçirmiş olmak lazım, fikirler
evrile devrile ne hale geliyor,
kur bakalım hadı artık o 
cümleleri.

…

Cümle kurmadan anlaşma
imkanı var mı, var, ama ona
medeniyet demiyorlar, cümle
kurmak medeniyettendir
diyorlar, o zaman abi gibi
insanın koluna giren
cümleden daha medenisi var
mı?
…” (11) 
(1) Antonin Artaud/Ben, Antonin Artaud/Bir Cehennem Günlüğünden Fragmanlar
(2) Modigliani/Femme Nude
(3) Micheal Marder/Kom+post/İstanbul Bienali/Artçı Düşünceler-Afterthoughts/İKSV
(4) Jeanette Winterson/Fran.kiss.stein Bir Aşk Hikayesi
(5) Ben Lerner/Sanat Yok/Lichtenberg Figürleri’nden
(6) Ahndraya Parlato 
(7) Antonin Artaud/Ben, Antonin Artaud/[Şimdilik Hiçbiri İçsel Değil]
(8) Jeanette Winterson/Fran.kiss.stein Bir Aşk Hikayesi
(9) Peter Esterhazy/ Basit Bir Hikaye Virgül Yüz Sayfa
(10) Peter Esterhazy/Basit Hikaye Virgül Yüz Sayfa 
(11) Ahmet Güntan/Mahkeme Kitabı/Cümle


Künye
* Antonin Artaud, Ben Antonin Artaud, çev. Mehmet Bağış, haz. Süreyya Aylin Antmen, VeYayınevi, İstanbul, 2019.
* Görsel 1: Amedeo Modigliani, Female Nude, 1916. 
* Görsel 2: Ahndraya Parlato (fotoğraf) 
* Ben Lerner, Sanat Yok, çev. Donat Bayer, 160. Kilometre, İstanbul, 2019.
*Jeanette Winterson, Fran.kiss.stein Bir Aşk Hikayesi, çev. Pınar Kür, Epsilon Yayınevi, İstanbul, 2021. 
* İstanbul Bienali, Artçı Düşünceler, haz. Umud K. Dalgıç-David Teh-Ute Meta Bauer, İKSV, İstanbul, 2022.
* Peter Esterhazy, Basit Bir Hikaye Virgül Yüz Sayfa, çev. Gün Benderli, Everest Yayınları, İstanbul, 2016.
* Ahmet Güntan, Mahkeme Kitabı, 160. Kilometre, İstanbul, 2014. 
*Sevinç Çalhanoğlu, Her Yerde Seni Aradım, İstanbul Bienali-Şiir Hattı, İKSV, İstanbul, 2022.


@