Category : no:10
                     Murat Üstübal
DİAFOBİ reenkarne teorisyen ağzıyla çift
söz / size dizeyi getireceğim / dize
dize işkurdan lanetli hecesizi / kontağı
kaybetmeyelim diskurda / kalibrasyon
fanatiği yatalak bir sürümceme / şeyde
boşluk olmaz / Katalan şiirinin ustasının 
deneyinde tecrübe iksir / ironi ordan 
buraya salınır hareketsiz / ücraya uç
verici sinyali işaretlemeye ne denli /
densizliğin kurbanı gösterge yalağıdır /
güç ile göç arası Strabon kaçışı çizgi / denden
mimetik bir öğenin yarı çalışanıdır vesaire / 
yarı çapları katlar iz üstüne ve şaire.

korkumkork: ko gitsin bilinç şamandırası /
terbiyenin küçük ölümü im ve gen / etik
olanın imajinasyonu maktuldür / mahsul
mahsusun doğaçlaması ekici astarla / binyayla
bönlükle akli dengini eşler mastarla mass edip /
edepsizliğin keşfi yağma kaçağı yegane kült-ur /
dandini rüyanın tüm dandyleri konuşun süreksiz /
çıkan cıngalın haddi diyalog hesabı mono / lojik
mitin kaynağı anlatı bilemedin an altı kabarcığı sesin /
sesimtrakla sözümsünün imge deliğinden geçer iğçöpsü /
metodoloji klanının iyeliğinden öte yol yok edilir
istisnayla / imtina edilen mit ve od karmaşası bir imtihan
sorusu: / harfin gövdesi anlam sırının içine mi dağılır
dışına mı? – melankolik paramparçacıkların sığasına mı?

evrenin ağızbirliğini bozan bigbang’in adıyla ant ola /
sez-söz-parçacık denge ve denginin haz nesi olacağına vardı /
bilimin yanıtsızı da mamul göz açıp kapayıncaya kadar
ansızlık/ Kamasutra şiire düşman (folklorün çenesinden korkulur) /
parça ve tel ilişkisinin harmoniyi belirleme notasyonuyla /
beden altı paramparçacık sözü patlatır Sükuniye’de / coğrafya
kader antoloji kepeğinde tahıllandırıcı maharet ve mahal / libasyonla
şiir gömmeye ne var, safi arınma ve çile-oluş / temizliğin lafügüzaf 
lekesine deli olması harfin sterilliğinden / dezenfeksiyondan 
ötesinin gereği hece devriminin evrimleşememesindendir / metafordan
geçilmemesi devri daimin zamansızlığından / konuşacak halimiz yoktu
her halimiz konuşacak sahi / dil emeği söz nuru boşluğu
dolduramaz sese değmeden / diyalojik korkuluğa asılır reel karne.
@