yerel endişeler ve diğer şeyler
Mrs. Anderson’ın elinden, kurtuluşunu dilemekten başka bir şey gelmiyordu.

Tütün tarlasında, “şu karşıki dağda kar var duman yok” dedikten hemen sonra, 
boğum boğum gerdanının terini yazmasıyla silen bir kadın olmadığı için 
Mrs. Anderson, aynı anlama gelen şu cümleyi kullanıyordu: “Single malt please!”istedim ki kimsenin yanında savaşa girmeyelim
insan kendi yanında savaşa girer mi
atlarla dünya arasındaki ilişkiden olduğum söyleniyordu
benim kamburum önümdeydi
kayamla yuvarlandım, bu benim vardığımdı
sen gidince yerine daha büyük yükler koydum
ey benim yerim yoktu açık ve aydınlık

ilkçağdan beri içimde bir tekerlek yuvarlanıp duruyor
sanki sular yutacaktım, altınızda kalacaktım
burayı biraz uzatmaktı bütün çabam
kendime içine gireceğim ihtimaller kazacaktım
sarı suların basacağı kuru yerler, gelecekler çünkü
iple çözülmeye gelecekler, beni buradan atla 
 “kapanmaz” bir yerin eski adıdır
kalandır, karanlıktır, yokun ora’dır
oraya taşınabilir korkularımız var alıp gidelim
ben boynumu mutlaka sağa eğerim, giden ne yaparsa
başım da boynumun üstünde, o da eğilir, ne gerekirse yaparız

kendimi sırtlayıp buraya getirdim
zordu, tanrıya karşı ilgisizdim
ilgimi toplama kampları çekiyordu
ortasınıfahlakıylakorkusu icat olunmamıştı
biz yapacaktık, saksılar, kapılar ve apartmanlar olacaktı
kapıdan kapıya birbirimize bağıracaktık
binalar uzadıkça aliler azalacaktı, aliler zaten azalmak içindi
kendime arkamdan bağırdığımda anladığım şeyler vardı
cehennem böyle yerlerde kendi kendine büyüyordu
dünya bizi öğütmek için nem, sıcaklık, az da ışık kullanıyordu
tüm bunlar yaşıyoruz sanalım diyeydi, sen de öyleydin
sinemalar bu yüzdendi, geniş çarşılar
birinin sırtından söz etme ihtiyacı bu yüzdendi epeydir

keşke beni kekre çölü gibi bir yerde bekleseler
öyle bir çöl olsa ve beni bekleseler
beni bekleyenler olsa, benim için üzülenler
çünkü taşla demir arasında pek bir şey olmuyor
çünkü dönünce en çok kendime çarpıyorum
dönünce yerele ve endişeye
dünyanın ilk gününe git beni bekle
çevremizde değirmenler olabilir, olsunlar
özgürsek, tutsaklıktan söz etmişler demektir
@