Lahitteki Baykuş Dergi'nin editöryal süreci kapalı çağrı sistemiyle yürütülmektedir. 
Periyodik olarak yayımlanmaz. Eser gönderimine kapalıdır.

lahittekibaykus@gmail.com
Sosyal Medya

       instagram
       twitter
       facebook

@