Category : no:10
Mikâil Söylemezkarenin görünümü

iç içe geçmiş
birbirini 
destekleyen
sonsuz kareler

tek başına
uyarlanabilen
basit detaylar.

kareleri
her defasında
çoğaltabiliriz.

hepimizin 
en az - bir
karesi vardır

onu düşünürüz
@