Ototematik
 Kartezyen çarpımlarımdan çıkardığım 
 hesaba gelmeyen sıfırlamalarda da eşitlik bozulmadı.
 Eşeylilikse bedeni denklem-yere götürüp getiren
 eşgüdüsüz bir konsolos: matris içre eş-eyleyen,
 biyolojikle kökler üstü her bağda denkleşen –loji:
 sıralı dizelere de önerilmiş, reddi mutlak diye uzaya fırlatılmış
 önerme dışı bir boş inanç: sıralı dizilerin içi başıboş!
 Olası hesapta olasılıksızlık arası bir parıltı
 -periton zarına teyelli bir oluşuverme rastlantısı,
 ne a priori’dir göçebeliği ne de engebelidir logosu.
 Her doğum diziliyse yazgıda: yaşam olasılıksız bir ölümsüz,
 sonsuz işaretiyle defnedilen ölü müteselsil teşekkül    
 soru işaretinin devrettiği bölük bir izahın izinde.

 Hepimiz aynı çok bilinmeyenlinin izomerleriyiz,
 görüntü şekillere bölünür, üzerimize yapışır birörnek, kat kat defoyla
 gözde konuşlanan sarı körlük, hodbehod ayna,
 ağıtsal hareketli bir dil yansıtıcı, biçimlere kapalı, 
 biçemlere kurmalı eşitlenmemenin şekilsizliğine boşluk olup.

 Kendi üzerine kapaklanan her tavır bitiş değil,
 şekilsiz hasıraltılar açıldıkça hizmetçiye iş düşer;
 tozlu huyun temizliğine faraş açar biteviye.
@