Nacht und Träume


 bir bakışa tabi olur,
 de la Tourette .
 sözlü yankılama üzerine incelemelerdir
 aynı mesafe yöntemin en gündelik bedeninde.

 “yürüyen kadın”
 “silahla koşan adam”
 “yürüyen ve begonyalara bakan”

 radyoda:
 “XIX. yüzyılın sonundan itibaren Batı burjuvası nihai olarak jestlerini kaybetti”

 dönüp meşhur Salı derslerini bıraktı
 başlar başlamaz kinik tasvirle uğurları tasdik etti.
 Tekrarları hatırlatan hiçbir şey yok ama
 Marey ve Lumière kaydetti.

 radyoda: 
 ”Sinemada beden hareketlerini (jestlerini) kaybetmiş bir toplum 
 kaybettiği şeyi geri kazanmaya çalışır ve aynı zamanda kaybını kaydeder.”

 ve bu anda
 kendi imgelerinin katılaşan cismi
 kayıp jestlerden Faşizme kadar
 küçük fotoğrafların nesnesi sayılıp…

                 Holde Träume, kehret wieder!

1. Georges Gilles de la Tourette
2. Agamben.
3. Agamben.

@