S覺radan bir imkans覺zl覺k anlat覺s覺
her eyin bir evveliyat覺 olmal覺;
bellek, rasgeleliliin katafalk oyucusu,
anlar覺n zuhurundan oluan bir tarih yap覺c覺s覺d覺r da.
        bir ismin iitilmesi,
          bir fotorafa g繹z羹n羹n ilimesi insan覺n
              - ve kokuyu, tad覺, sesi, dokuyu hayal ederek -
                   beklemek;
                   -	bir gelecein kendini ina etmesine izin vermek (?);

yazg覺 d羹manlar覺 i癟in bile
evveliyatl覺l覺k bilgisi muhtemel ve/ya da
kuvvetli gelecek tasavvurlar覺 kurar 
(insan, imdide deil; ge癟mile gelecein kesiiminde varl覺覺n覺 s羹rd羹rmez mi zaten?)

anlar覺n eklemlenmesinden, 
bir bireysel tarih anlat覺s覺 oluturmutur kii; 
         bir anda birinin yazd覺覺 metnin birka癟 sat覺r覺n覺 okursunuz,
         o metnin zaman覺nda, biraz daha da ilerisinde bu zaman覺n, 
         o metnin alt覺na bu benim diye imzas覺n覺 atan kiinin ad覺na ahitlik edersiniz. 

stoessel der ki, kendi ad覺nla 癟a覺r覺lmak, 
               var oluun kar覺s覺na k覺r覺lgan olarak 癟覺kmakt覺r.
                   -	hen羹z cismine dokunmad覺覺n覺z bir ada ahitlik etme kibri; 
                        insan icatlar覺n覺n en tehlikelisidir, denebilir (mi?). 
          hen羹z ona ahitlik ettiiniz ad覺 dillendirmiyorsunuzdur;
          繹teki, sizin ahitliinizde, harfleriyle ve hayali bir g繹r羹nt羹yle 
          kendini sizde kuruyordur.

[Her ey burada balamak yerine, burada kalmal覺yd覺.] 

-	insan覺n kendi kendine kehanet ettii bir an覺 beklemesi yazg覺ya kanmak m覺d覺r?
          sezgiyi, yazg覺c覺l覺ktan ay覺ran ey nedir, o halde?      
         
vuku bulacak olan, elbette, 
羹lk羹sel bir birleme, kainatlar覺 sarsacak bir kucaklama
deildir; ama, 
           benzer enerjileri doadan 癟eken
        ve benzer enerjileri doaya b覺rakan 
        繹tekiler; i癟lerinden birinin talebiyle, dierinin haberi bile olmadan,
                       -	dieri bu davete hep a癟覺k m覺yd覺 oysa? 
        bir araya gelecektir.

birinin i癟inde k繹k salan evveliyat tohumunun filizlerinin
onun istencini sarmas覺 ile tohum dierinin topra覺na da d羹er.
                -	filizler ayr覺k topraklarda g羹rletik癟e tedirginlik ba g繹sterir. 

[Onun ad覺na ilk kez bir edebiyat dergisinde ahitlik etmitim. 襤tiraf etmek gerek: Kar覺lat覺覺m bi癟im benim i癟in fazlaca naif, nas覺l s繹ylenir, hisli, edal覺 idi. Yine de, insan覺 kendine 癟eken, tuhaf, s繹zc羹klerinin kurduu atmosfere ad覺m att覺k癟a insan覺n etraf覺n覺 kuatan bir kokusu, duyumsanmaya, insan覺 ona dokunmaya davet eden bir ger癟eklii vard覺__]

                   -	tedirginlik bir davet midir,     
                                bir uyar覺 m覺?

duyumsanan ama kan覺tlanamayan ger癟eklik, 
metafizin kurucu ilkesi, bir ak覺nl覺a zerk edilen zihinsel enerji
ne yapmal覺? onu g繹ky羹z羹nde, yerde, aa癟larda, binalar覺n suretinde, reklam panolar覺nda, 
           tavanlarda, bar tuvaletlerinin fayans kaplamalar覺nda, 
            dokunulan insanlar覺n tenlerinde, tan覺lar覺n y羹zlerinde aramak d覺覺nda

peki, nedir aranan? bir beden? bir soyaac覺? bir yaama ihtimali? 
                  deildir__ 
                  ona dair bir iz, bir k覺p覺rt覺,
                  bu d羹nyaya, alg覺lanan ger癟eklie onun b覺rakt覺覺 bir enerji k覺r覺nt覺s覺,
                  hepimizin ge癟ip gidiciliinin kan覺t覺 olan bir su damlas覺ndaki bir yans覺ma,
                  ona dair bir kaynak, ona doru akman覺n bir yolu
                                                               
[Bir tan覺覺n az覺ndan, bir tan覺 olarak 癟覺kt覺覺nda ad覺, Onun bu d羹nyaya ve bu d羹nyan覺n bana, bize ayr覺lan zaman覺na ait bir canl覺 olduuna inand覺m. Tan覺覺m覺n az覺ndan k覺r覺c覺 ve k覺r覺lgan telaffuzlarla, bir anda 癟覺k覺p havay覺 kendi kokusuyla dolduran bu ad, bu d羹nyan覺n bu zaman覺nda var olan bir bedene ait olabilir miydi?]

theodor reik der ki, zaman onu y覺prat覺r ve sevgi bu y覺pranman覺n t羹m belirtilerini g繹sterir.
         ve baka bir yerde 繹yle devam eder, dil, s繹zc羹klerin toplam覺 deildir.
        
         s繹zc羹kler hayatlar覺m覺zda bizi olgulara balayarak i g繹r羹rler. 
         bir duvara elimizi s羹reriz, 
         baka biri y覺llar sonra o duvarda elimizin izini g繹r羹r. 
         insan覺n var oluunu ger癟ek k覺lmas覺n覺n yollar覺ndan biridir
         bu izleri toplamak. d羹羹nd羹羹n羹 d羹羹nebilmek, 
         b繹ylece kendisinin ve her eyin yok olaca覺n覺n bilincine varmak, 
         bu yeti, ona sahip olan canl覺n覺n i癟ine bir iz s羹r羹c羹 de yerletirmitir. 
         i癟imizdeki iz s羹r羹c羹n羹n s羹rd羹羹 ize toz diyelim.
         var oluun muhteemliini duyumsamam覺z覺 salayan ey,
         nesne ve 繹znenin ayr覺k olmas覺, 繹znenin nesneyi alg覺layabilmesi deil, 
         nesneleri kaplayan tozu var oluunun bir par癟as覺 k覺labilmesidir. 

[Ona ait ilk toz zerresi nereden u癟up gelmi, burnumdan ge癟ip cierlerime yerlemi, bir vir羹s gibi oray覺 ele ge癟irmiti?]

         eer bahsettiimiz toz zerresi g繹r羹len ve duyulan bir ger癟eklikten deil
         bir ihtimalinden havalanm覺sa, o art覺k bir s覺r癟aya,
         kesici bir duygusal sava arac覺na d繹n羹m羹t羹r. 

                   -	hayali bir harita 羹zerinde kenarda k繹ede kalm覺, 
                              k羹癟羹k krall覺覺n覺 geniletmek i癟in g繹rkemli savalar y羹r羹ten
                               ve girdii her m羹cadelede a覺r kay覺plar veren bir kral覺n
                                   buhranlar覺 m覺d覺r bu? 

bir da insan i癟in nedir?
    biri size bir toz zerresini g繹sterse 
    ve siz onu bir da olarak belleseniz, 
       o art覺k sizin i癟in bir da deil midir?
          ve art覺k o sizin i癟in bir da ise, 
          ona her hal羹karda bir da diyebilir miyiz?
            bunu teredd羹ts羹z kabul eden biri, 
            bir toz bulutuna bakt覺覺nda s覺radalar m覺 g繹recektir?

bir da ile ona bakan kii aras覺ndaki iliki bak覺覺ml覺l覺k m覺d覺r? 
    ona bakan kii bir da覺 yarat覺yorsa, 
    da da ona bakan kiiyi yapar m覺?
       da, bakan覺n i癟ine yerleir, 
       peki, bakan覺n onun i癟ine yerlemesine izin verir mi?

[O ve ben ilikisinde -b繹yle bir ilikiden s繹z etmek m羹mk羹n m羹yd羹?- her zaman baz覺 b羹y羹kl羹k farklar覺 vard覺. En 繹nemli b羹y羹kl羹k fark覺n覺 aceleci davran覺p da metaforundan yola 癟覺karak y羹celik olarak tan覺mlamamal覺. Bu fark, onun uzakl覺覺ndan, eriilmezliinden kaynaklan覺yordu. O, 繹yle bir ak覺覺n i癟indeydi ki, benim i癟inde olduum ak覺覺n uzam覺 k繹kten farkl覺yd覺. O, Avustralya ise ben G羹ney Amerika idim. Bir k覺ta hareketi, uzamlar覺m覺z覺 sarsacak bir yer sars覺nt覺s覺 gerekliydi.]

羹phesiz, 
         insan覺n bir eyi oldurmas覺n覺n 
                 farkl覺 bi癟imlerinden biri de d羹羹nmektir. 
d羹羹nmek,
          dilin olmas覺d覺r. 
dil, 
   bizim var olmam覺zd覺r, 
                      varl覺覺m覺z覺n kayna覺
                                        ve onun g繹r羹n羹m羹d羹r. 

[Onu en az覺ndan kendim i癟in s繹zc羹klerle var k覺labilir miydim? Bana belirli bir zamanda verilmi olan bir dilden yeteri kadar saparsam Onun bir par癟as覺na dokunmu olur muydum? Kendimi bunun ger癟ek olduuna inand覺rabilir miydim? Sapt覺r覺lm覺 s繹zc羹klerle kurduum bir hayalin -bunun hayal olduunu bile bile- nas覺l ger癟ek olduuna inanabilirdim? Durdum, imkans覺z覺n s覺n覺r覺nda, bekledim.]

derler ki, y羹r羹y羹p ge癟ilen yollar覺n tozu insan覺n y羹z羹nde birikir.
         y羹zde biriken tozlardan, yaanm覺l覺klar覺n k覺r覺覺kl覺klar覺ndan,
         bir harita 癟izilebilir. ama bu harita,
         ne ge癟mi olan覺n ne gelecek olan覺n yerini g繹sterecektir; 
         bir yalan-hayat g繹r羹nt羹s羹, bir canl覺l覺k, 
         imdilik g繹r羹n羹m羹 sunacakt覺r sadece.    
                   -	yaanm覺l覺klar覺yla beraber,
                        arzulad覺klar覺n覺n ve hayal ettiklerinin de g繹m羹lebilecei
                        bir mezarl覺k arazisi midir insan覺n y羹z羹? 
unutmak, 
         yaanm覺l覺覺 yok etmek kadar
                                    yaanmam覺l覺ktan da ka癟makt覺r.
                    -	Toz, 覺sland覺覺nda 癟amur olur. 

[Ona doru y羹r羹necek yol, s繹zc羹klerle ger癟ee 癟a覺rd覺覺m hayal i癟inde kendiliinden mi belirecekti? Bir insan yap覺nt覺s覺 m覺 olmal覺yd覺 yoksa? Bir hayal i癟inde kendiliinden beliren bir yolu ne kadar kendimin k覺labilirdim? Durdum, imkans覺z覺n s覺n覺r覺nda, bekledim.]

peki, ayaklar ne olacak?
     ayaklar eklini almaz m覺 y羹r羹nen yolun?
     ve ayaklar覺n覺n bi癟iminden nereden balay覺p ne kadar y羹r羹d羹羹 anla覺lmaz m覺 insan覺n?

[Sahi, Onun ayaklar覺 ka癟 numarayd覺?] 

[Sonra, gitmenin hayali ile m羹zie s覺覺nd覺m.]

IAMX der ki, 癟ocuklar ve y覺ld覺zlar 繹p羹羹r ve kaybederler
             yava癟a elimi tut ve bana yol g繹ster
             r羹ya tanr覺lar覺 beni bu manzaraya getirdi
             kelebekler ruhumda 癟覺rp覺nd覺

             paradoks ya da zihinlerimiz 
             yeterli deildir inanmaya ya da inkar etmeye
             gururumu okamak i癟in beni gene kand覺r覺yorsun
             ama ben bir insan覺m, ard覺mda saklad覺覺m b覺癟aklarla gelirim 

             sana a癟覺k y羹reklilik ya da merhamet s繹z羹 vermedim
             hayal g羹c羹n羹 k繹t羹ye kullanmak istemedim 

             b覺癟aklarla gelirim 
             b覺癟aklarla gelirim 
             ve 覺st覺rapla
             seni sevmeye

[Yol belirmi miydi? Ben, yolda m覺yd覺m? Onun konumu belli miydi? Bu ses beni nereye 癟ekiyordu? Sanki, her ey olmu ve bitmiti. Olan biten her eyi anlatabilecek bir netlikteydim. Ama, bir yandan da, konumamak i癟in ant i癟mi gibiydim. Onun ad覺n覺n ahitlii ile g繹nenen ben, nerede olduumu bilmeden i癟ine girdiim bu berrakl覺kta, Onun ad覺 az覺mdan 癟覺karsa Onu eksiltecekmiim gibi bir korkuya kap覺lm覺t覺m. Hayali geniletmi, imkans覺zl覺覺 m羹zikle doldurmu, b覺癟aklar覺m覺 kuanm覺 ve san覺r覺m sadece beklemitim.]

              -	yaanmakta olan覺n ger癟ekliini saptaman覺n 繹l癟羹s羹 neydi?

IAMX baka bir yerde 繹yle devam eder: 癟覺r覺l癟覺plak uzan覺yordun kollar覺mda
                                      an覺lar biriktiriyorduk
                                      cierlerime 羹flediin nefes
                                      bir zil sesiydi 癟覺lg覺nlar gibi 癟alan

                                      k繹pr羹lerimizi y覺kt覺k
                                      atomik g繹klerin alt覺nda sevdik birbirimizi
                                      umutsuzlukta kavutuk
                                      atomik g繹klerin alt覺nda sevdik birbirimizi

                                      bir eylere inanmaya ihtiyac覺m覺z vard覺
                                      bir eyleri anlamaya ihtiyac覺m覺z vard覺
                                      bu 癟arp覺k sadakat hissimiz
                                      癟覺覺r覺ndan 癟覺k覺yordu色

[Ona varm覺 m覺yd覺m? O, bir yerdeydi ve m羹zikle doldurduum imkans覺z覺m beni Ona 癟覺karan bu hayal yoldan ge癟memi mi salam覺t覺? O zaman, bu bir hayal deilse, Onun ger癟ekliine, Onunla ayn覺 zeminde olmaya, ayn覺 ak覺a kar覺maya nas覺l katlanacakt覺m? nce bir harita 癟izilmi, ard覺ndan art覺k elimizde bir harita var diye bir 羹lke kurulmutu. Oysa, 羹lkeler var diye haritalar 癟izilmiyor muydu? Ger癟eklik ve hayal bir kartografya problemi miydi? Onun ger癟ekliine kartograflar覺n soyut denklemleri ile ula覺p hayalinin siliklemesinin yas覺n覺 tutmaya m覺 terk edilmitim? Bu, imkans覺z覺n bir oyunu muydu? 襤mkans覺z覺m beni d覺覺na atmaya 癟al覺覺yordu. San覺r覺m, eylemlilik zaman覺 gelmiti; oturdum, unu yazd覺m: 

Bug羹n de yar覺n oldu. 
 Zaman: harita var diye kendini bir 羹lke kurmak zorunda hissetmek.
 Bir kehanet deil bu; 
 D羹nden, bug羹n羹n; bug羹nden yar覺n覺n olmas覺 ve yar覺nda bug羹n羹n d羹ne d繹n羹mesi.

襤lk defa ger癟ekten yaz覺yordum. Art覺k, Onu unutup tekrar hat覺rlayabilirdim; 癟羹nk羹, bunu yazm覺 olduum tozlu defterimde b羹y羹l羹 bir bi癟imde Onun varl覺覺n覺n, Onun bana dokunduunun en g羹venilir kan覺t覺na, her eyin balang覺c覺n覺n izine rasgelmitim. 繹yle diyordu: 

D羹nya 癟ok dar
 Sektim bir.

 Sende suya girdim
 Sektim iki.

 Tuhaf gecenin dibi
 Sektim 羹癟.

 Nas覺lsa sesin var
 Nas覺lsa sesin bendeki 
  繹teyi, 覺l覺kl覺kla okuyor
Sektim d繹rt.
 
Arzu sa癟lar覺n覺 hayat覺m覺za
bir ileri bir geri
Sektim be.

Defteri ve g繹zlerimi kapad覺m; dedim ki [b覺rakal覺m, bu s覺radan imkans覺zl覺k bizi ele ge癟irsin.]


   

                                      
                      
 

 

 
  

     
    
       
 
@