ansl覺 zaman kesiti
Flu ile bulan覺k aras覺 - D羹羹nce ile vahiy aras覺
Yarat覺lm覺 deil var olmu, s繹ylenmi de duyulmam覺
-Bu nas覺l hissettiriyor?

Postallar覺m覺zla ilerliyoruz duyargalar覺m覺zla
Avc覺y覺 hayvana 癟evirecek bir yol
-Beni istediin yer neresi?

覺plak bedenlerimizle uzan覺p tablolar覺n覺za
Gelmenizi bekledik
Tahrik edildik, takdim edildik
Uzan覺p tablolar覺n覺zda gelmenizi bekledik
Siyah, k覺v覺rc覺k t羹ylerimizi g繹sterdik
Gelmenizi bekledik tablolar覺n覺z覺 y覺rtarak
Geleceimizi yerle bir ettik
Vaat edilen cenneti, elma bah癟elerini,
Tap覺naklar覺n覺z覺 yerle bir ettik
Bize bir duvar s羹s羹 olma l羹ks羹 verilen, 
Bize kayna覺nda y覺kanma ans覺 verilen evinizi
-Bu daha iyi mi?

Beklentileri y羹kleniyor ansl覺 zaman kesiti
Biri bu hik璽yeyi bakas覺n覺n az覺ndan aktar覺yor:
Dere yolundan yeni d繹nen bir zebra
Kuyruuyla havay覺 s羹p羹r羹yordur, 
Binici topuuna basarak kouyu 
G繹bekten balatmaktad覺r
H覺zla al覺nan yolun sorumluluu
Adrenalin haz覺rl覺覺
Ritmik ve yerinde ve belirsiz dokunularla
G繹beinde hissedip
Hissedip bir hayvana d繹n羹ecektir
Tembel bir k繹pee
Bu daha yumuak m覺?

Dart tahtas覺nda 癟ekici bir hedef gibi  
Y羹ksek bir k繹pr羹den gelecei izliyoruz
Bir anl覺k kararla kayal覺klara 癟arparak 
Par癟aland覺覺n覺 kaybetme korkumuzun 
Biz y羹kselirken parmaklar覺m覺zdan 癟aresizce
Kayacakt覺r, t羹y olup savrulacakt覺r
Hen羹z ulaamad覺覺m覺z zirvelere, burgu burgu evrenlere
Kereste testeresi ile par癟alara ayr覺lacakt覺r b羹t羹nl羹羹
Ne kadar ac覺taca覺n覺n 羹z羹nt羹l羹 hazz覺 
繹yle deriz: bu bir refleksti 羹zerinden ordularla ge癟ilen g羹d羹
-Cezaland覺r覺lmay覺 hak ettik

Par癟alar覺 birletirmek m羹mk羹n olabilirdi
Alt覺n tozumuz olsayd覺 uyku kumu
Dedi ki: Y覺l say覺s覺 olarak yery羹z羹nde ne kadar kald覺n覺z? 
 Dediler ki: Bir g羹n ya da bir g羹n羹n biraz覺 kadar kald覺k, sayanlara sor. 
 Dedi ki: Yaln覺zca az (zaman) kald覺n覺z, ger癟ekten bir bilseydiniz.


@