orta bahar



 o hep birilerinin a癟t覺覺 ark覺lar覺 dinledim
 bah癟emin 癟itlerini geren aac覺n ekerlenerek kendini mahvetmesini
 ne bileyim, benim ans覺m覺n evi y覺k覺lm覺
 yaasam diye tutunmak elencesini alm覺 elinden
 az覺nda ac覺 tutmak olmu
 keman覺n notas覺n覺 bulmaya vakti yokmu
 rey dolanm覺 at k覺n覺ndan seslendii reitlere
 tttt demi tttt bir de 覺r
 su kiri 癟a覺rmaktan birikendi
 覺slat覺lmaya y羹z羹 doymu
 s羹z羹lm羹 癟araf覺n ortas覺ndan ayr覺l覺覺, bir sabahm覺
 yans覺malarda asm覺 kendini y覺rt覺l覺a
 繹lm羹lerinin, korunmu sa癟lar覺n覺 kan bomu
 taranm覺 aynalarda dolgundu, tehlikeliydi
 benim dudaklar覺m覺n evi y覺k覺ld覺

 癟ar覺lar 癟覺kt覺覺m覺z kad覺nlar 癟ocuklar dourdu da
 ald覺覺m覺z elbiseler oturmad覺 belime daha
 emme basma tulumbalara dayad覺 pas覺n覺
 hi癟 bilmedi alt覺n ne zaman y羹kselir ne zaman d羹er
 kafiyeli biten konumalar kadifesini s覺y覺rd覺

 boynuma dolad覺覺m earplar ba覺ma yak覺mad覺
 bunu yaparken duvar s羹slemenin hiz璽l覺 h璽lini gizledim
 癟羹nk羹 k覺z damarlar覺m 羹zerinde y羹r羹nen bir ip deildi
 繹yle diye hep ayakta bekledim
 birine rastlar覺m dedim dar zamanda korkum
 koklatt覺m, korkumu ald覺m, elimi s羹rd羹m az覺na
 sen suyu 癟emede arard覺n / ben a癟t覺覺m ar覺klarda bulurdum
 kular bir arada d繹n羹yordu gittikleri yerden
 insanlar覺n 繹ld羹r羹ld羹kleri gibi bir arada

 benim dudaklar覺m覺n evi y覺k覺ld覺






@