Murat Üstübal

Category : no 8

Eko-Karkasın Restorasyonu


Duyurulan buğuydu: ------------------
Satır aralarını açtı, seyir dolu arayı -----------

Daldığını biliyorum -------------- dur!
Dur, sevgiyat satır aralarından açılmaz, dur!
-----------bordoya boğulan mesafe-------------

Soluğumu çıkar aklından -------- tartmayı
Kefen ------------ doğduysa gömülmemeli
Çoğunluk mülkün emeli ------- tapınmayı

Kyoto’dan öteye ------------ yoksa imzala?
Çekinceyi koyan özgürlük yasası: kabart!
Ekabir patırtıyı, belirsiz sözü uzatmadan
------- habislikler ağızdan ağıza dolaşırsa

Soy sop efsun boyu marazi çekim: hay aksi
-------------- hay akis ------------- masalcı çağa
Hay aks: çevrim kerameti üzerinde olsun!

Topyekünlüğe karşı olanlar burada buluşsun
------------ dala yerleşenler o konuda birleşsin
Paçavra -------------------- görüntüyü kurtarsın
Hurda nutku tutulan: ---------------- konuşsun

Çernobil’den artakalanlarız -------------art-alanlarda
Pes notalı --------- doğanın selamsız afazikleri

Akli melekemiz----------------uçtu mu?
Fırsat--------------- yere basmadan yürüyelim

(Ens omni modo determinatum-
İki yarım küreyi ayıran zevke zeyl
Apollon ile Dionysos sarmallıkları:

Metal yalamanın sarhoşluğu 
kontrpiye bir sahne olarak
sürekliliğin tarihine sökün ettiğinde
zihnin görüntüsü sonsuza dek kaybolur.)

 

@